ნივთის/თანხის დაბრუნება

ნებისმიერი შეძენილი ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია 3 დღის ვადაში, შეკვეთის მიღებიდან. გარდა, ქვემოთ ჩამოთვლილი გამონაკლისი შემთხვევებისა:         

1.  ნივთი არ უნდა იყოს დაზიანებული. ამ შემთხვევაში,ის არ ექვემდებარება დაბრუნებას, როგორც კონკრეტული ნივთი, ასევე თანხა. 
2. დაბრუნებისას პროდუქტი აუცილებლად მოწმდება გამგზავნის მიერ. ზემოთ ხსენებული გარემოების აღმოჩენის შემთხვევაში, ცხადია, არ დაბრუნდება და კომპანია იტოვებს უფლებას არ აანაზღაუროს თანხა ან/და არ გადაცვალოს.
3. ნივთის შემოწმების შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ის დააკმაყოფილებს უკვე აღნიშნულ პირობას, თანხა დაუბრუნდება მომხმარებელის მაქსიმუმ სამი სამუსაო დღის განმავლობაში.
4. კონკრეტულ საბანკო ანგარიშზე თანხის დარიცხვა ხდება თქვენ მიერ მითითებულ ანგარიშზე, რომელიც თქვენივე პასუხისმგებლობას წარმოადგენს.
5. ნივთის დაბრუნება ხდება საკურიერო მომსახურების გამოკლებით. 
6. გადაცვლის, დაბრუნების და თანხის ანაზღაურების დროს გათვალისწინებულია მხოლოდ შეძენის დროს არსებული ფასი. 
7. ნივთის დაბრუნება უფასოა.